Tiếng Việt  English
Banner
OUIS
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

OUIS

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
FU1019P0 90 80 6 7
FU1212P0 120 105 9 10
FU1320P0 140 125 9 10
FU1511P0 190 175 9 10
FU1278P0 130 115 9 10
FU1539P0 200 180 12 13
FU0846P0 70 60 6 7
FU1404P0 160 145 9 10
FU0936P0 80 70 6 7
FU1356P0 150 135 9 10
FU0897P0 75 65 6 7
FU1120P0 105 90 9 10
FU1078P0 100 85 9 10
FU0563P0 45 35 6 7
FU0807P0 65 55 6 7
FU1441P0 170 155 9 10
FU0490P0 40 30 6 7
FU0742P0 60 50 6 7
FU0784P0 63 53 6 7
FU1926P0 125 112 9 10
FU1481P0 180 165 9 10
FU1152P0 110 95 9 10
FU0979P0 85 75 6 7
FU0613P0 50 40 6 7