Tiếng Việt  English
Banner
OUHR
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

OUHR

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
CU2666Q2 80 65 9
CU3238Q1 80 71 6
CU2696Q2 60 50 6
CU2669Q2 100 85 9
CU3492Q0 125 112 8.5
CU2943Q2 75 62 7.5
CU2607Q2 110 95 9
CU2691Q2 250 230 12
CU2683Q2 32 24 6
CU6685Q0 63 53 6
CU3244Q1 150 136 8.5
CU2604Q3 50 40 6
CU2930Q2 65 55 6
CU2605Q2 95 80 9
CU2634Q2 70 60 6
CU2647Q3 140 125 9
CU2697Q1 55 45 6
OUHR1301159NOK 130 115 9
CU3241Q2 115 100 9
CU2687Q1 160 145 9
CU2688Q1 180 165 9
CU2694Q3 40 30 6
CU2670Q2 125 110 9
CU2612Q0 235 215 12
CU2647Q1 140 125 9
CU0977Q2 85 70 9
CU2609Q2 130 115 8.5
CU3491Q0 224 204 12
CU1539Q1 200 180 12