Tiếng Việt  English
Banner
CPI
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

CPI

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
FC0187C0 16 105 4 60
FC0106C0 12 70 3 38
FC0020C0 10 30 2.5 12
FC0199C0 16 112 4 65
FC0164C0 16 95 4 55
FC0064C0 12 53 3 25
FC0055C0 12 50 3 22
FC0245C1 20 140 5 90
FC0279C0 20 170 5 120
FC0157C0 16 90 4 50
FC0282C1 20 180 5 130
FC0289C0 20 190 5 140
FC0142C0 16 85 4 46
FC0293C0 20 200 5 150
FC0022C0 10 31.5 2.5 15
FC0174C0 16 100 4 55
FC0035C0 10 40 2.5 20
FC0230C0 20 13040 5 80
FC0233C1 20 132 5 85
FC0015C0 10 28 2.5 10
FC0321C0 20 250 5 200
FC0068C0 12 55 3 25
FC0222C0 20 125 5 75
FC0275C0 20 160 5 110
FC0134C0 16 80 4 40
FC0255C1 20 150 5 100
FC0046C0 12 45 3 20
FC0207C0 16 120 4 70
FC0013C0 10 25 5 10
FC0344C1 20 300 5 250
FC0314C0 20 224 5 180
FC0026C0 10 35 5 16
FC0070C0 12 56 3 25
FC0189C0 16 106 4 60
FC0398C0 10 35.5 2.5 16
FC0205C0 16 118 4 70
FC0102C1 12 67 3 38
FC0337C0 20 280 5 230
FC0077C0 12 60 3 30
FC0117C0 12 75 3 40
FC0090C0 12 63 3 35
FC0195C0 16 110 4 60
FC0095C0 12 65 3 35
FC0114C0 12 71 3 40