Tiếng Việt  English
Banner
CPH
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

CPH

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
CC0285C0 25 180 5 80
CC0034C1 8 40 2.5 16
CC0293C5 20 200 5 150
CC0171C0 15 100 4.3 38
CC0019C3 8 30 2.5 13
CC0207C0 16 120 4 60
CC0157C0 16 90 4 45
CC0020C1 10 30 2.5 15
CC0044C0 10 45 2.5 25
CC0026C0 10 35 2.5 18
CC0055C1 12 50 3 25
CC0174C4 16 100 4 55
CC0096C0 13 65 3.5 34.5
CC0020C0 10 30 2.5 12
CC0067C0 10 55 3 40
CC0035C0 10 40 2.5 20
CC0219C0 16 125 5 75
CC0156C0 15 90 4.3 38
CC0303C1 23 205 4 134
CC0074C0 8 60 2.5 40.5
CC0159C0 17 90 5 50
CC0174C5 16 100 4 50
CC0328C1 22 257 5.5 192
CC0282C0 20 180 5 90
CC0207C1 16 120 4 70
CC0255C0 20 150 5 75
CC0106C2 12 70 3 38
CC0117C1 12 75 3 38
CC0230C1 20 130 5 80
CC0255C2 20 150 5 100
CC0077C0 12 60 2 30
CC0132C0 15 80 4 40
CC0134C0 16 80 4 40
CC0040C0 12 42 3 23