Tiếng Việt  English
Banner
SPNS
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

SPNS

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
GS5007V5 10 17.3 2.9
GS5032V5 35 42.3 2.9
GS5057V5 75 90.1 5.9
GS5035V5 35.5 46.2 3.9
GS5049V5 56 71 1 5.9
GS5022V5 22.4 29.7 2.9
GS5065V5 112 127.1 5.9
GS5010V5 14 18.9 2
GS5063V5 105 120.1 5.9
GS5059V5 85 100.1 5.9
GS5021V5 22 32.7 3.9
GS5074V5 170 185.1 5.9
GS5011V5 14 21.3 2.9
GS5055V5 70 85.1 5.9
GS5008V5 12 16.9 2
GS5019V5 20 30.7 3.9
GS5045V5 45 60.1 5.9
GS5018V5 20 27.3 2.9
GS5028V5 30 37.3 2.9
GS5039V5 38 53.1 5.9
GS5023V5 22.4 33.1 3.9
GS5027V5 28 38.7 3.9
GS5071V5 140 155.1 5.9
GS5052V5 63 78.1 5.9
GS5005V5 8 15.3 2.9
GS5068V5 125 140.1 5.9
GS5037V5 36 46.7 3.9
GS5062V5 100 115.1 5.9
GS5054V5 67 82.1 5.9
GS5012V5 15 19.9 2.9
GS5036V5 36 43.3 2.9
GS5064V5 110 125.1 5.9
GS5006V5 10 14.9 2
GS5053V5 65 80.1 5.9
GS5026V5 28 35.3 2.9
GS5014V5 16 20.9 2
GS5020V5 22 29.3 2.9
GS5058V5 80 95.1 5.9
GS5024V5 25 32.3 2.9
GS5073V5 160 175.1 5.9
GS5047V5 50 65.1 5.9
GS5050V5 60 70.7 3.9
GS5016V5 18 22.9 2
GS5038V5 38 48.7 3.9
GS5000V5 4 8.9 2
GS5042V5 42 52.7 3.9
GS5044V5 45 55.7 3.9
GS5043V5 42 57.1 5.9
GS5034V5 35.5 42.8 2.9
GS5001V5 5 9.9 2
GS5060V5 90 105.1 5.9
GS5004V5 8 12.9 2
GS5009V5 12 19.3 2.9
GS5041V5 40 55.1 5.9
GS5046V5 50 60.7 3.9
GS5051V5 60 75.1 5.9
GS5029V5 30 40.7 3.9
GS5061V5 95 110.1 5.9
GS5002V5 6 10.9 2
GS5033V5 35 45.7 3.9
GS5031V5 32 42.7 3.9
GS5066V5 115 130.1 5.9
GS5040V5 40 50.7 3.9
GS5013V5 15 22.3 2.9
GS5072V5 150 165.1 5.9
GS5048V5 56 66.7 3.9
GS5075V5 180 195.1 5.9
GS5030V5 32 39.3 2.9
GS5025V5 25 35.7 3.9
GS5017V5 18 25.3 2.9
GS5069V5 130 145.1 5.9
GS5070V5 135 150.1 5.9
GS5067V5 120 135.1 5.9
GS5003V5 7 11.9 2
GS5056V5 71 86 1 5.9
GS5015V5 16 23.3 2.9