Tiếng Việt  English
Banner
IUIS
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

IUIS

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
FU0722R 56 66 6
FU0572R1 45 56 7
FU0939R0 80 90 6
FU1483R 180 200 12
FU0849R 70 80 6
FU0357R0 30 40 6
FU0722R0 56 66 6
FU1323R0 140 155 9
FU0984R 85 100 9
FU0694R2 55 65 6
FU1051R 95 110 9
FU0424R0 35 45 6
FU0451R1 35.5 45 6
FU1323R 140 155 9
FU0849R0 70 80 6
FU0260R0 22.4 30 5
FU0619R1 50 60 6
FU1024R0 90 105 9
FU0619R0 50 60 6
FU1483R0 180 200 12
FU0180R0 18 26 5
FU1252R0 125 140 9
FU0497R1 40 50 6
FU1024R 90 105 9
FU1443R 170 185 9
FU1082R 100 115 9
FU1082R0 100 115 9
FU0451R0 35.5 45 6
FU0694R0 55 65 6
FU0357R1 30 40 6
FU0497R0 40 50 6
FU0424R2 35 45 6
FU1051RO 95 110 9
FU1406R0 160 175 9
FU0180R1 18 26 5
FUO567R0 45 55 6
FU0320R1 28 35.5 5
FU0567R2 45 55 6
FU1406R 160 175 9
FU0320R0 28 35.5 5
FU1459R0 175 190 9
FU1459R 175 190 9
FU1443R0 170 185 9
FU0939R 80 90 6
FU0260R1 22.4 30 5
FU1252R 125 140 9
FUO984R0 85 100 9
FU0572R0 45 56 7