Tiếng Việt  English
Banner
TC4 Type
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

TC4 Type

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
AR1140E1 22 40 10
AR0382E1 12 25 7
AR0832E2 18 35 11
AR4624F1 150 180 14
AR2847E1 50 68 9
AR0145F2 8 18 7
AR1012F3 20 35 7
AR1550F1 28 45 8
AR1306F0 25 38 7
AR4346G1 120 150 14
AR2230E1 38 55 8
AR0515G0 14 24 7
AR4399E1 125 155 14
AR2668F1 45 68 12
AR0260F2 10 20 7
AR2390H1 40 62 12
AR1709F1 30 50 11
AR7053E0 35 48 10.5
AR2791E1 48 70 12
AR0693E1 16 32 10
AR1875E0 32 44.5 12
AR4711E1 160 190 14