Tiếng Việt  English
Banner
QLFY Type
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

QLFY Type

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
BQ3068E1 45 78 86
BQ3119E1 45 70 78
BQ2811E1 40 70 78
BQ3048E1 50 79 87
BQ3138E1 55 88 96
BQ3139E1 60 100 106
BQ3137E1 65 95 102.6
BQ3118E1 55 90 98
BQ2199E1 50 90 98
BQ3160E1 55 82 90
BQ3241E1 60 90 98