Tiếng Việt  English
Banner
Hộp O-Ring
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

Hộp O-Ring

BOX A NBR 70

BOX B NBR 70

BOX C NBR 70

BOX D NBR 70

BOX F NBR 70

BOX G NBR 70

BOX H NBR 70

BOX K NBR 70

BOX L NBR 70

BOX S NBR 70

BOX A NBR 90

BOX B NBR 90

BOX C NBR 90

BOX D NBR 90

BOX F NBR 90

BOX G NBR 90

BOX H NBR 90

BOX K NBR 90

BOX L NBR 90

BOX S NBR 90